Sagsområder

Knattrup & Co.

 

Vurderingsansættelsen

 

Grundværdi

 

Grundværdien kan vurderes efter flere principper, hvilket afhænger af ejendommens planmæssige benyttelse. Der er desuden muligheder for nedslag i grundværdien, hvoraf de mest anvendte nedslag er dårlig jordbundsforhold, forurening, beliggenhed samt røg-, støj- og lugtgener.

 

Vi finder ofte fejl i anvendelse af vurderingsprincipperne ligesom ejendomme kan være berettiget til et nedslag i grundværdien, som ikke er givet.

 

Vi gennemgår alle aspekter af grundværdiansættelsen ud fra ejendommens konkrete forhold og vurderer om grundværdien er ansat korrekt.

 

Ejendomsværdi for erhvervsejendomme

 

Såvel grundværdi som ejendomsværdi skal fastsættes til prisen som en fornuftig køber vil give for henholdsvis grunden og hele ejendommen inkl. bebyggelse og installationer.

 

Ejendomsværdien beregnes ud fra det forventede afkast og hertil anvendes ejendommens lejeværdien samt en lejefaktor for ejendommen.

 

Lejeværdien fastsættes som en kvadratmeterleje for den pågældende anvendelse. Der kan fastsættes flere lejeværdien for samme ejendom, hvis ejendommen anvendes til flere formål.

 

Lejefaktoren fastsættes en enkelt faktor gældende for hele ejendommen. Lejefaktoren tager hensyn til bl.a. alder, materialer og indretning.

 

Fritagelser

 

Der kan gives fritagelser på ejendomme, hvilket gælder både for grundværdiansættelsen (ejendomsskatten) og ejendomsværdien (dækningsafgiften). Fritagelser skyldes oftest fredning eller hvis ejendommens anvendelse er i offentlighedens interesse. Såfremt din ejendom er fritaget eller du mener, at der skal gives fritagelse på din ejendom, står vi til rådighed for en gennemgang af dine muligheder.

 

 

Beskatning

 

Ejendomsskat - herunder skatteloft

 

Ejendomsskat, også kaldet grundskyld, opkræves af kommunerne og grundskyldsprocenten er fastsat i intervallet 1,6 til 3,4 alt efter hvilken kommune ejendommen er beliggende i.

 

Ejendomsskatten opkræves enten af den aktuelle vurdering eller af skatteloftet.

 

Fastsættelsen af skatteloftet bygger på et komplekst lovgrundlag, hvilket medfører, at der desværre ofte sker fejl. Dette betyder, at grundejeren risikerer en opkrævning, der er flere gange større, end hvad loven tilsiger.

 

Skatteloftet har ofte – men ikke altid – en sammenhæng med grundværdien. Der findes særlige tilfælde, hvor skatteloftet skal ansættes ud fra andre forhold, end de gældende for den nuværende vurdering af grundværdien. Dette er et af Knattrup & Co.´s speciale områder.

 

Dækningsafgift

 

Kommunerne har mulighed for at påligne erhvervsejendomme dækningsafgift. Det er ofte kommuner i områder, hvor det er særlig geografisk attraktivt for virksomheder at etablerer sig. Dækningsafgiftspromillen må maksimalt udgøre 10 promille af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsværdi. Inden beregningen af dækningsafgiften skal fratrækkes 50.000 kr. af forskelsværdien.

 

Dækningsafgift kan pålignes af helt eller delvist. Dækningsafgift kan ikke pålignes beboelse eller fredede ejendomme. Ved delvist fritagelse skal ejendommens konkrete benyttelse ligges til grund og her vægtes forskellige erhverv ikke identisk.

 

 

 

 

 

Knattrup & Co. ApS

Fårtoftvej 228

7700 Thisted

Telefon: +45 77 34 34 70

E-mail: info@knattrup-co.dk